Lepus Vertalingen & Educatie

Beëdigd vertaler Italiaans-Nederlands / Nederlands-Italiaans
Traduttore giurato Italiano-olandese / olandese-italiano
Educatief auteur - Autore educativo

Beëdigde vertalingen

Ook als u een beëdigd vertaler Italiaans nodig hebt kunt u bij Lepus Vertalingen terecht. Ik ben in 2002 beëdigd bij de Rechtbank van Amsterdam en sta ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers.

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen of gewaarmerkte vertalingen gaan vergezeld van een verklaring van de vertaler dat de tekst een getrouwe weergave van het origineel is. Deze verklaring wordt voorzien van de handtekening en het ambtsstempel van de vertaler. De vertaling wordt onlosmakelijk verbonden aan het oorspronkelijke document.

Beëdigd vertaler

Gewaarmerkte vertalingen kunnen alleen worden afgegeven door een beëdigd vertaler. Een vertaler mag zich zo noemen als hij is beëdigd bij de (Nederlandse) rechtbank en staat ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers in Den Bosch.
Beëdigde vertalers moeten voldoen aan strenge opleidingseisen en permanente educatie volgen. Verder hebben zij een Verklaring omtrent het gedrag afgegeven bij het register en moeten zij zich houden aan de Gedragscode voor beëdigd vertalers.


Officiële documenten

Bij beëdigde vertalingen moet u vooral denken aan officiële documenten, zoals:

  • notariële akte
  • juridische documenten (vonnis, uitspraak)
  • koop- of huurovereenkomst
  • arbeidsovereenkomst
  • uittreksel uit de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, basisregistratie)
  • verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • inschrijving Kamer van Koophandel
  • diploma of cijferlijst (universiteit, hbo, mbo, master, bachelor, middelbare school)
  • loonstrookje, jaaropgave
  • certificaat, etc.