Lepus Vertalingen & Educatie

Beëdigd vertaler Italiaans-Nederlands / Nederlands-Italiaans
Traduttore giurato italiano-olandese / olandese-italiano / inglese-italiano
Sworn translator English-Dutch / English-Italian
Educatief auteur - Autore educativo - Educational author

Opdrachtgevers

Groningen Institute of Archaeology, Rijksuniversiteit Groningen

Uitgeverij Staal & Roeland

Noordhoff Uitgevers Groningen

Uitgeverij Unieboek-Spectrum (Prisma woordenboeken)

Amsterdam Translation Services

Business Translation Services Rotterdam

Concorde Group B.V., Amstelveen

Vertaalbureau Bothof Nijmegen

Wilkens C.S. Vertalers en Tolken

Wordhouse, Amsterdam

Kamerkoor Erato Groningen

Urgent Vertalen, Den Haag

Vertaalcollectief, Amsterdam

Omnia Traduzioni, Italië

Euroservices Traductions, Italië

Koninklijk Nederlands Instituut Rome

LiveWords, Amstelveen

AVB vertalingen, Amstelveen

JK Translate, Rotterdam

TextMaster, Frankrijk

particuliere opdrachtgevers